Samarbejde mellem Klimatræ og Colliers A/S:
Bæredygtighed i Ejendomsbranchen

Introduktion til samarbejdet

I en verden, hvor klimaforandringerne truer vores planet, er det mere end nogensinde vigtigt for virksomheder at tage ansvar og gøre en aktiv indsats for at mindske deres miljømæssige fodspor. Et enestående eksempel på dette er samarbejdet med Colliers A/S, hvor Colliers har forpligtet sig til at plante 10 træer pr. medarbejder årligt. Dette partnerskab er ikke kun et skridt i den rigtige retning for at kompensere CO2-udledning, det er også et vigtigt signal at sende til hele branchen.

COLLIERS A/S PLANTER I SAMARBEJDE MED KLIMATRÆ, ÅRLIGT 10 TRÆER PR. MEDARBEJDER

COLLIERS A/S HAR I 2023 PLANTET 1430 TRÆER

I samarbejde med Klimatræ har vi i Colliers A/S haft mulighed for at gøre noget håndgribeligt for klimaet ved at plante træer. Vi planter ikke bare træer, vi planter håb. For hver medarbejder, der arbejder hos os, planter vi 10 træer om året, der bidrager til at bekæmpe klimaforandringer og bevare biodiversitet. Vi gør det ikke for at skabe et grønt image, men fordi vi tror på, at vi alle har et grønt ansvar.

Flemming Michelsen

CFO | Partner, Colliers A/S

Baggrund og Formål

Hvorfor har Colliers A/S valgt at plante træer i samarbejde med Klimatræ?

CO2-neutralitet

Colliers ønsker at blive CO2-neutrale og spiller en ledende rolle indenfor ESG (Environmental, Social, and Governance) i ejendomsbranchen.

Analyse af CO2-udledning

Colliers A/S har gennemført en omfattende analyse af deres CO2-udledning, inklusive både deres egne aktiviteter og deres leverandørers. Overraskende udgør IT-drift, især e-mailkommunikation, omkring halvdelen af deres klimaaftryk.

Langsigtede mål

Colliers’ mål er, at de træer, de planter, på sigt skal optage den samme mængde CO2, som virksomheden udleder.

Rekruttering af "grønne" medarbejdere

Samarbejdet med Klimatræ giver Colliers mulighed for at demonstrere deres engagement for miljøet og tiltrække medarbejdere, der deler de samme værdier. Nye medarbejdere modtager endda et certifikat, der bekræfter, at virksomheden planter 10 træer i deres navn.

Initiativer for fremtiden

Colliers er fast besluttet på at implementere en lang række initiativer, der yderligere reducerer deres CO2-udledning. De planlægger at fortsætte med at analysere deres forbrug og stræbe efter bæredygtighed.

Hvad har Colliers allerede gjort?

Transport
Alle firmabiler er blevet fjernet for at fremme bæredygtig transport via tog og firmacykler til lokale møder.

Madspild
Frokostleverandøren er blevet skiftet ud med en dag-til-dag-bestillingsmodel for at reducere madspild.

Energibesparelse
Virksomheden har skiftet til automatisk tænd og sluk LED-belysning for at reducere energiforbruget.

Digitalisering
Der er en intens indsats for at udbrede brugen af Microsoft Teams og et nyt intranet for at reducere antallet af e-mails.

Colliers’ ESG Mål

Colliers A/S har fastsat ambitiøse mål inden for ESG:

  • Vi vil være kundernes foretrukne ESG-partner til investering, leje og udlejning af ejendomme. Behovet for ESG-rådgivning er kun stigende, og det vil vi gerne understøtte ved bl.a. at arbejde for bæredygtige ejendomsporteføljer og grønne lejebetingelser.
  • I Colliers har vi et mål om at være CO2-neutrale i vores globale drift inden 2030, men i Danmark opnår vi dette allerede i 2024 – blandt andet takket være vores samarbejde med Klimatræ om at plante 10 træer årligt pr. medarbejder.
  • Vi opnår WELL Health-Safety-certificering af alle kontorer i Danmark i 2024.
  • Vi har fokus på diversitet i Colliers og har et klart mål om at der skal være 40 % kvinder i de samlede medarbejder- og ledelsesroller inden 2025 i Danmark.
  • Hvert år giver vi væsentlige kontante og arbejdsmæssige bidrag til velgørenhedsformål. Gennem vores samarbejde med REAL Care har vi stort fokus på hjælp til børn og unge, da de skal sikre vores fremtid.

Et godt eksempel på en virksomhed der vil være grønnere

Samarbejdet mellem Klimatræ og Colliers A/S illustrerer, hvordan virksomheder kan tage ansvar for deres miljømæssige påvirkning og samtidig brande sig som bæredygtige aktører. Det er et skridt i retning af en grønnere fremtid, hvor virksomheder spiller en central rolle i at tackle klimaforandringerne.