HVILKE TRÆER PLANTER VI?

Hvad er et klimatræ?

I denne artikel dykker vi ned i de forskellige træarter vi planter og hvorfor vi netop vælger at plante disse.Hvor stor er forskellen på hvilket træer man planter ift. co2-optaget?

Alle træer plantes i Danmark

Vi planter alle vores Klimatræer i Danmark, det skaber mere dansk natur og giver Klimatræ 100% kontrol.

Personligt certifikat

Du modtager et personligt certifikat, når du planter gennem Klimatræ, certifikatet kan også gives som gave.

De forskellige træarter

Hybridlærk, Rødgran, skovfyr og sitkagran

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står overfor i dag. Med stigende temperaturer og ødelæggende naturkatastrofer er det mere end nogensinde før vigtigt at tage ansvar og handle for at begrænse de negative konsekvenser. Hos Klimatræ tror vi på, at vi alle kan gøre en forskel i kampen mod klimaforandringerne. En af de måder, vi gør det på, er ved at plante træer.

Træer er en af de mest effektive måder at absorbere CO2 fra atmosfæren og skabe et mere bæredygtigt miljø for fremtiden. Træer fungerer som naturlige luftrensere, idet de absorberer CO2 og producerer ilt gennem fotosyntese. Desuden kan træer også hjælpe med at mindske risikoen for oversvømmelser og jorderosion, da de hjælper med at holde jorden på plads og tilbageholde regnvand.

Beskrivelse af de træarter vi planter

Vi hos Klimatræ har valgt at plante fire forskellige træarter, som hver især har unikke fordele for vores miljø. Disse træarter er Hybridlærk, rødgran, skovfyr og sitkagran. Vi vil nu se nærmere på hver af disse træarter og deres fordele for miljøet.

Hybridlærk

Hybridlærk er en krydsning mellem europæisk lærk og japansk lærk og er kendt for sin høje CO2-bindingskapacitet og dens evne til at tilpasse sig forskellige klimaforhold. Hybridlærk har en hurtig væksthastighed og kan nå en højde på op til 30 meter. Træet har også en smuk og unik bark, som skifter farve fra lysegrøn til brunlig og rødlig. Hybridlærk er en ideel træart til skovrejsning og kan også anvendes til dyrkning af biomasse til energiproduktion.

Rødgran

Rødgran er en indfødt træart i Danmark og er kendt for dens høje væksthastighed og evne til at absorbere store mængder CO2. Træet kan nå en højde på op til 45 meter og har en bred krone med nålelignende blade. Rødgran anvendes ofte til træproduktion, men kan også plantes som prydtræer i parker og haver.

Skovfyr

Skovfyr har en tæt og konisk kroneform, og dens nåle er grønne og nåleformede. Træet er også kendt for sin evne til at binde CO2, og det er derfor en vigtig træart i kampen mod klimaforandringerne.

Som med de andre træarter, vi planter hos Klimatræ, kan skovfyr også bruges til forskellige formål, herunder papirproduktion og byggematerialer. Men vigtigst af alt kan skovfyr bidrage til at skabe et mere bæredygtigt miljø ved at absorbere CO2 fra atmosfæren og reducere klimaforandringerne.

Sitkagran

Sitkagran er en stærk og hårdfør træart, der oprindeligt stammer fra Nordamerika. Den er kendt for at være en af de største grantræer i verden og kan nå en højde på op til 100 meter. Sitkagran er også kendt for dens høje CO2-bindingskapacitet og dens evne til at trives i forskellige klimaforhold.

Sitkagran er ofte anvendt i træproduktion på grund af dens styrke og holdbarhed. Træet anvendes også i møbelproduktion og til udvendige beklædningsbrædder på grund af dens smukke og naturlige træstruktur.

GIV ET TRÆ I GAVE

Du kan nemt og enkelt give et eller flere træer i gave, du skriver blot navnet på vedkommende der skal modtage gaven i feltet “Yderligere information” ved “kassen” lige inden du betaler. Så sørger vi for der bliver sendt et certifikat direkte på mail, som så kan printes og gives som gave.

PLANT ET KLIMATRÆ

Træer anses som en af de mest effektive løsninger for at redde klimaet. Dette skyldes at træet optager en stor andel af den CO2, som truer vores klima med varmere temperaturer og et tykkere ozon-lag. Vi skal derfor plante træer for at redde klimaet.  

Det koster 20kr. pr træ du ønsker at plante.
Certifikat sendes inden for 5 minutter efter ordren er aflagt.

Effektiv optagelse

Hos Klimatræ, planter vi primært grantræer, dette gøres fordi at disse vokser hurtigst og dermed optager og binder co2 yderst effektivt. Træerne er mellem 2-4 år når de plantes i jorden.