FAQ
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Her på siden finder du svar på alle dine spørgsmål. Vores mission er at være med til at gøre en lille forskel gennem aktivt engagement i plantning af flere danske skove, og vi forstår, at du må have spørgsmål om, hvordan vi gør dette muligt. Her finder du svar på alt fra vores valg af plantningssteder til de træarter, vi planter, og hvordan vi sikrer, at hvert træ bidrager til en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Har du et spørgsmål, der ikke er besvaret her? Tøv ikke med at kontakte os for mere information.

Hvad er formålet med Klimatræ?

Formålet med Klimatræ er kort sagt; at plante så mange træer i Danmark som muligt så billigt som muligt.

Vores hovedfokus er at give alle en effektiv og målbar måde at være med til at bekæmpe klimaforandringer gennem øget CO2-optagelse, som træerne naturligt bidrager med. Ud over at reducere atmosfærens CO2, har vi også fokus på biodiversitet og natur.

Ved at plante træer arbejder vi målrettet på at skabe sundere, mere robuste økosystemer, der ikke alene bidrager til at bremse klimaforandringerne, men også understøtter en rigere biodiversitet. Dette omfatter valg af hjemmehørende træarter, der bedst understøtter det lokale dyre- og planteliv, og plantning i områder, der mest effektivt kan gavne miljøet.

Gennem vores indsats ønsker vi at vise, at det er muligt at gøre en forskel for vores planet, selv med begrænsede ressourcer. Ved at optimere vores processer og samarbejde tæt med partnere, sikrer vi, at vores kunder effektivt kan være med til at skabe et grønnere Danmark.

Du kan læse mere om os her.

Hvilke træarter planter I?

Hos Klimatræ er vores ambition at berige det danske landskab med et mangfoldigt udvalg af træer, der ikke alene bidrager til CO2-optagelse men også understøtter biodiversitet og natur. Vi planter derfor også mere end 20 forskellige træarter, herunder både hjemmehørende arter som bøg, eg, og ask, samt nøje udvalgte ikke-hjemmehørende arter, der som oftest er meget effektive til at optage CO2.

Vores udvælgelse af træer bygger på princippet om at forene klimaeffektiviteten i form af CO2-optagelsen men også med fokus på biodiversitet. Minimum 25% af de træer, vi planter, er hjemmehørende arter, en praksis der er afgørende for at bevare Danmarks naturlige biodiversitet. Disse hjemmehørende arter er tilpasset de lokale klimatiske forhold og spiller en central rolle i at opretholde økosystemets balance, understøtte en rig biodiversitet og styrke skovens modstandsdygtighed over for sygdomme og skadedyr.

For at sikre et sundt skovmiljø og fremme en differentieret bevoksningsstruktur, implementerer vi også skovbryn med en kombination af op til 40% buske og små træer langs yderkanterne af plantningsområderne. Denne tilgang hjælper med at skabe optimale betingelser for skovens trivsel og understøtter en bæredygtig udvikling af de nye skovområder.

Vi forstår vigtigheden af både at bidrage til kampen mod klimaforandringer og at bevare det naturlige miljø, hvilket afspejles i vores valg af træarter. For mere detaljeret information om de specifikke træarter, vi planter, og hvorfor vi har valgt netop disse, læs mere om hvilket træarter vi planter her.

Planter I selv træerne?

Både ja og nej, hos Klimatræ tager vi aktivt del i at plante træer, men vi gør det i et tæt og fast samarbejde med vores pålidelige partner, Proviido. Proviido er en velrenommeret virksomhed med et team af professionelle skovfogeder og skov- og landskabsingeniører, der tilsammen bringer mere end 40 års erfaring inden for skovbrug og landskabspleje.

Deres ekspertise sikrer, at alle træer – fra hjemmehørende arter til nøje udvalgte ikke-hjemmehørende arter – plantes med den største omhu og under hensyntagen til biodiversitet, klimaeffekter og det omkringliggende miljø. Proviido håndterer alt fra artsvalg og læhegn til skov- og naturbeplantninger, hvilket gør dem til en uvurderlig partner i vores mission om at skabe mere dansk natur og bidrage effektivt til CO2-optagelse.

Vores samarbejde med Proviido er baseret på fælles værdier om tillid og transparens, hvilket er afgørende for os, når vi varetager opgaven med at plante træer i Danmark. Dette partnerskab gør det muligt for os at plante træer effektivt og med et højt niveau af faglighed, samtidig med at vi sikrer, at hvert eneste træ bidrager til vores fælles mål om et grønnere og mere bæredygtigt Danmark.

Du kan læse mere om Proviido og samarbejdet her.

Hvordan kan I plant et træ så billigt?

Stordriftsfordele
Ved at plante mange tusinde træer af gangen opnår vi stordriftsfordele, der sænker de individuelle omkostninger pr. træ betydeligt. Denne skala gør det bla. også muligt for os at forhandle bedre priser på træer, samt effektivisere selve plantningsprocessen, hvilket samlet set reducerer de samlede omkostninger.

Effektivt samarbejde med Proviido
Vores tætte samarbejde med Proviido, en virksomhed drevet af erfarne skovfogeder og skov- og landskabsingeniører, er fundamentet for vores effektive plantningsmetoder. Proviidos ekspertise og engagement i skovrejsning gør det muligt for os at optimere hvert trin i plantningsprocessen, fra valg af lokation til udvælgelsen af træarter, hvilket minimerer omkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Fokuseret på bæredygtighed (ingen unødige omkostninger)
Hos Klimatræ er bæredygtighed ikke kun et mål – det er en integreret del af, hvordan vi opererer. Dette betyder, at vi konstant søger måder at reducere spild og øge effektiviteten på, hvilket også bidrager til at holde omkostningerne nede. Vi genbruger materialer, hvor det er muligt, og anvender digitale løsninger til at minimere brugen af papir og andre kontorartikler. Klimatræ har intet fysisk kontor hvilket også betyder at der ikke er nogen huslejeomkostninger der skal dækkes.

Samarbejdspartnere & større projekter
Samarbejdet med virksomheder og organisationer, der ønsker at sponsorere træplantningsprojekter, bidrager også til at gøre vores arbejde mere omkostningseffektivt. Disse partnerskaber tillader os at udvide vores rækkevidde og plante endnu flere træer, mens vi tilbyder værdi til vores partnere gennem skovrejsning.

Modtager jeg et certifikat eller bevis efter jeg har købt træer?

Ja, når du har købt træer gennem Klimatræ, modtager du automatisk et certifikat via e-mail inden for 5 minutter efter, din bestilling. Dette certifikat fungerer som et bevis på dit bidrag og viser antallet af træer, du har bidraget med at plante.

For at gøre dit certifikat endnu mere personligt, tilbyder vi muligheden for at personalisere det. Du kan tilføje dit eget navn eller, hvis træerne er købt som en gave, navnet på den person. Dette gør certifikatet til en meningsfuld gave eller et varigt minde om din indsats for at støtte en grønnere fremtid. Denne hilsen eller navn skrives i “notesfeltet” lige inden du betaler for ordren.

Desuden, ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, vil du også blive holdt opdateret om, præcis hvornår dine træer bliver plantet. Dette giver dig en unik mulighed for at følge med i, hvordan dit bidrag gør en forskel i realtid og se den direkte indvirkning, dine træer har på miljøet.

Hvordan kan jeg være sikker på at I planter træerne?

Direkte kontrol i Danmark
Ved udelukkende at plante træer i Danmark kan vi personligt overvåge og kontrollere at alle træer kommer i jorden. Dette direkte tilsyn sikrer, at vi opretholder de højeste standarder for kvalitet og ansvarlighed i vores arbejde.

Kom med ud at se skoven!
Vi værdsætter gennemsigtighed og ønsker at dele vores arbejde med både virksomheder og private. Derfor inviterer vi regelmæssigt kunder til at deltage i plantningsdage, hvor de kan se træerne blive plantet og selv opleve naturen. Dette giver en unik mulighed for at se vores engagement og de direkte resultater af vores handlinger.

Samarbejde med Proviido
Vores samarbejde med Proviido, en virksomhed bestående af professionelle skovfogeder, sikrer, at træplantningen udføres med ekspertise. Proviido står for plantningen af alle vores træer og følger de bedste praksisser inden for skovbrug og miljøbeskyttelse.

Kontraktuel sikkerhed med lodsejere
I vores kontrakter med lodsejerne er der indarbejdet aftale om løbende kontrol. Dette sikrer, at træerne ikke blot plantes, men også plejes korrekt og får mulighed for at trives. Disse kontroller hjælper os med at overvåge træernes sundhed og skovens generelle tilstand.

Grundlaget for vores forretning
Hele fundamentet for Klimatræ er bygget på troværdighed og tillid. Vores ry og virksomhed afhænger af vores evne til at levere på vores løfter, og vi tager dette ansvar meget seriøst.

Hvor planter I træerne

Først og fremmest planter vi kun træer inden for Danmarks grænser. Vores træplantningsprojekter udføres i tæt samarbejde med private lodsejere, som stiller deres jord til rådighed for dette formål. Ved at plante træer på private arealer sikrer vi, at hvert projekt bidrager til at udvide og berige den danske natur, samtidig med at vi støtter lokale økosystemer og biodiversitet.

Denne tilgang gør det muligt for os at opnå flere vigtige mål: For det første kan vi sikre, at vores træplantningsindsatser er spredt geografisk over hele landet, hvilket giver så mange af vores kunder som muligt nem adgang til de træer de selv har været med til at plante. For det andet giver det os mulighed for at indgå i direkte dialog og samarbejde med de mennesker, der kender landet bedst – de lokale lodsejere. 

Vores forpligtelse til kun at plante træer i Danmark er en central del af vores mission. Vi tror på, at ved at koncentrere vores indsats i Danmark, kan vi ikke blot bidrage til at bekæmpe klimaforandringer gennem øget CO2-optagelse, men også være med til at skabe mere skov i Danmark.

Et vigtigt aspekt af vores arbejde hos Klimatræ er, at vi ikke ejer de jordområder, hvor træerne bliver plantet. Dette sikrer, at vores primære fokus forbliver på klimaet og CO2-optagelse snarere end økonomisk gevinst fra eventuel fældning af træerne.

Hvor ofte planter I nye træer?

Vi bestræber os på at plante  træer så ofte som muligt igennem året, med en ambition om at sikre, at træerne, der bliver købt gennem vores platform, bliver plantet hurtigst muligt. Af praktiske årsager koncentrerer vi vores plantningsaktiviteter om foråret og efteråret. Dette skyldes, at disse perioder tilbyder de bedste betingelser for træerne til at etablere sig og vokse stærkt, takket være det mildere vejr og de optimale jordfugtighedsniveauer.

Selvom vi stræber efter at plante træer så ofte som muligt, er vi begrænset af de naturlige cyklusser, der gør det mindre ideelt at plante i de koldeste og varmeste måneder af året. Ved at følge denne tilgang sikrer vi, at de træer, som vores støtter bidrager med, får de bedste forudsætninger for at trives og bidrage til CO2-optagelse og biodiversitet. Vores mål er at plante træerne hurtigst muligt, samtidig med at vi sikrer, at de får en sund start og det bedste potentiale for vækst.

Hvordan passer og vedligeholder I træerne efter plantning?

Efter træerne er plantet, fokuserer vi på at sikre, at de er plantet korrekt og under de bedst mulige forhold fra starten. Erfaringen viser, at træer, der er plantet omhyggeligt og under de rette forhold, har en meget høj overlevelsesrate og kræver minimal vedligeholdelse. Dette princip er grundlaget for vores tilgang til pasning og vedligeholdelse af træerne efter plantning.

Vi tror på naturens egen evne til at støtte vækst og udvikling af træerne, når de først er etableret korrekt. Dog er vi fuldt ud bevidste om vigtigheden af at sikre, at alle træerne trives. Derfor afholder vi løbende kontrol for at overvåge træernes sundhed og sikre, at de har de bedste betingelser for at vokse.

Disse regelmæssige tjek indebærer observation af træernes vækst, sundhed og eventuelle tegn på sygdomme eller skadedyrsangreb. Skulle der opstå udfordringer, er vi klar til at gribe ind på den mest hensigtsmæssige måde for at understøtte træernes fortsatte sundhed og vækst.

Vores tilgang afspejler en balance mellem at respektere naturens egne processer og være proaktiv i vores forpligtelse til at sikre, at hver eneste træ, vi planter, får muligheden for at bidrage positivt til miljøet og vores fælles fremtid.

Vi sørger også for at sikre det vi kalder et “sundt skovklima” det kan du læse mere om her.

Kan jeg vælge hvilken træart jeg ønsker at plante?

Vores primære mål at skabe og opretholde skove, der er så bæredygtige og biodiverse som muligt, dog med det primære fokus på klima og CO2-optag. Derfor er det direkte valg af specifikke træarter til plantning ikke noget, vi tilbyder som en standardmulighed. Beslutningen om, hvilke træarter der plantes, træffes i tæt samarbejde med vores skovfoged for at sikre det mest optimale skovklima og den størst mulige positive indvirkning på klimaet.

Denne tilgang sikrer, at vi planter en bred vifte af træarter, som er nøje udvalgt til at styrke skovens sundhed, fremme biodiversiteten og understøtte et robust økosystem. Ved at sammensætte skoven på denne måde kan vi bedre tilpasse os lokale forhold og sikre, at skoven som helhed får de bedste forudsætninger for vækst og udvikling.

Vi forstår dog, at nogle kan have specifikke ønsker eller forespørgsler angående sammensætningen af skoven. I sådanne tilfælde opfordrer vi dig til at kontakte os. Vi er altid åbne for dialog og vil gøre vores bedste for at imødekomme dine ønsker, samtidig med at vi opretholder vores forpligtelse til at sikre et sundt skovklima.

Hvordan finansierer I træplantningsprojekterne?

Finansieringen af vores træplantningsprojekter kommer fra de virksomheder og privatpersoner, der køber træer gennem os. Dette direkte bidrag fra vores støttere er hjørnestenen i vores arbejde og gør det muligt for os at fortsætte med at plante nye træer, fremme biodiversitet og bekæmpe klimaforandringer effektivt.

Det er værd at nævne, at Klimatræ opererer uafhængigt af statsstøtte eller andre offentlige tilskudsordninger. Vores uafhængighed sikrer, at vi kan handle hurtigt og fleksibelt, og at vi fuldt ud kan dedikere os til vores mission uden de begrænsninger, der nogle gange følger med specifikke finansieringskilder.

Er der en grænse for, hvor mange træer jeg kan plante?

Vi drevet af målet om at plante så mange træer som overhovedet muligt for at bidrage positivt til miljøet og bekæmpe klimaforandringer. Derfor sætter vi ingen øvre grænse for, hvor mange træer en enkeltperson eller virksomhed kan bidrage med til plantning. Vi byder ethvert bidrag velkommen, stort som småt, da hvert enkelt træ gør en forskel for vores planet.

For virksomheder eller organisationer, der ønsker at plante et større antal træer, eksempelvis over 10.000 træer, og som foretrækker, at disse plantes på samme område, er det vigtigt at bemærke, at der kan være behov for lidt ekstra tid til at lokalisere og forberede det ideelle område til et projekt af denne skala. 

Hvis du overvejer at støtte et stort træplantningsprojekt, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan diskutere mulighederne og planlægge, hvordan vi bedst kan bringe dit visionære grønne projekt til live. Kontakt os her.

Hvordan måler og rapporterer I succesen af jeres plantningsprojekter?

Løbende kontrol af træerne
En central del af vores virksomhed er den løbende kontrol af træerne. Typisk foretager vi en grundig kontrol af træerne efter det første år for at sikre, at de har etableret sig korrekt, og at antallet af træer stemmer overens med dem, der oprindeligt blev plantet. Denne kontrol giver os vigtig indsigt i plantningsprojektets umiddelbare succes og eventuelle justeringer, der måtte være nødvendige for at sikre træernes fortsatte vækst og sundhed.

CO2 optagelsesberegninger
For kunder, der ønsker en mere konkret forståelse af deres klimamæssige indvirkning, tilbyder vi detaljerede beregninger af, præcis hvor meget CO2 et givent areal med træer har optaget. Disse beregninger baseres på et antal faktorer, herunder træart, antal træer og skovens alder, hvilket giver vores støttere en dybdegående forståelse af deres specifikke bidrags effektivitet i kampen mod klimaforandringer.

Hvad sker der med mit træ, hvis det dør?

Der kan i MEGET sjældne tilfælde opstå situationer, hvor træer ikke overlever, eksempelvis som følge af ekstrem tørke eller andre uforudsete miljømæssige udfordringer. Vores mål er at sikre, at hvert træ, der bliver plantet gennem vores initiativ, har den bedste chance for at trives og bidrage positivt til miljøet.

Skulle det ske, at et træ eller et større antal træer ikke overlever, forpligter vi os til at erstatte og plante et nyt træ for hvert træ, der går tabt.

Vi overvåger løbende sundheden og væksten af de træer, vi planter, som en del af vores engagement i projektets langsigtede succes. Denne opfølgning giver os mulighed for hurtigt at identificere og reagere på eventuelle problemer, der kunne true træernes overlevelse.

Kan jeg plante træer som en del af vores virksomheds grønne profil?

Absolut, virksomheder kan helt sikkert plante træer som en del af deres grønne profil gennem samarbejde med Klimatræ. Vi anerkender vigtigheden af virksomheders bidrag til klimaet og deres ønske om at integrere bæredygtighed i deres virksomhedsprofil. At plante træer kan være en kraftfuld måde for virksomheder at vise deres engagement i klimaet.

Vi lægger dog stor vægt på, at sådanne initiativer gennemføres korrekt og med integritet. Det er vigtigt for os at sikre, at samarbejdet med virksomheder ikke blot bliver en overfladisk handling, men en ægte indsats for at gøre en reel forskel. Derfor er vi opmærksomme på proportionaliteten i vores projekter for at undgå risikoen for greenwashing.

I denne forbindelse screener Klimatræ omhyggeligt alle virksomheder, vi indgår samarbejdsaftaler med. Denne proces sikrer, at vi arbejder sammen med partnere, der deler vores værdier og engagement i klimaet. Ved at gennemføre denne screening sikrer vi, at vores fælles projekter har den størst mulige positive indvirkning og samtidigt fremstår troværdigt for at give vores samarbejdspartner den største værdi af samarbejdet.

For virksomheder, der ønsker at udforske mulighederne for at plante træer som en del af deres grønne profil, opfordrer vi til at kontakte os.

Tilbyder I plantningsprojekter uden for Danmark?

På nuværende tidspunkt fokuserer Klimatræ udelukkende på at plante træer i Danmark. Vores fokus er at skabe mere skov i Danmark og alle de gavnlige effekter dette medfører.

Selvom vi på nuværende tidspunkt ikke tilbyder at plante træer uden for Danmark, er vi altid åbne for dialog og nye idéer. Hvis du har en specifik forespørgsel eller ønsker at diskutere potentielle muligheder for samarbejde, opfordrer vi dig til at kontakte os.

Hvordan kan jeg følge med i udviklingen af de plantede træer?

Når du bidrager til Klimatræ ved at købe et eller flere træer, er det vigtigt for os, at du kan følge med i, hvordan dit bidrag gør en forskel. Efter dit træ er blevet plantet, vil du modtage en mail, forudsat at du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger også for løbende at opdaterer dig omkring hvordan det går dine træer via vores nyhedsbrev.

Vi forstår nysgerrigheden og interessen i at se, hvordan dit træ udvikler sig over tid. Derfor bestræber vi os også på at informerer dig løbende om træets størrelse og vækst, men også om, hvor meget CO2 dit træ specifikt har bidraget med at reducere. Disse oplysninger giver et konkret billede af den positive klimamæssige indvirkning, din støtte har.

Skulle du have yderligere spørgsmål eller ønske mere detaljeret information om de træer, du har bidraget med, er du altid velkommen til at kontakte os direkte.

Er Klimatræ en non-profit organisation?

Nej, Klimatræ er ikke en non-profit organisation; vi er en privat virksomhed. Det er en almindelig misforståelse, at kun non-profit organisationer kan drive miljøvenlige og bæredygtige initiativer. Vores status som en privat virksomhed påvirker dog ikke vores engagement i eller evne til at skabe positiv klimamæssig forandring. Faktisk giver vores struktur os en unik mulighed for at være agile og innovative i vores tilgang til træplantning og klimaindsatser.

Selvom vi opererer med “forretning” for øje, er vores primære mission at bidrage til en grønnere og mere klimevenlig fremtid gennem træplantning. Vi arbejder hårdt på at minimere omkostninger, hvor det er muligt, uden at gå på kompromis med kvaliteten af de træer, vi planter, eller integriteten af vores arbejde. Dette betyder, at vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser for vores tjenester.

Vores tilgang er at vise, at private virksomheder kan spille en afgørende rolle i at bekæmpe klimaforandringerne, og at vi kan levere resultater. Ved at vælge Klimatræ støtter du en virksomhed, der er dybt engageret i at gøre en reel forskel for vores planet, med en forretningsmodel, der tillader os at skalere vores indsats og maksimere vores positive indvirkning på klimaet.

Hvordan kan jeg bidrage, hvis jeg ikke har mulighed for at finansiere et træ?

At bidrage til miljøet og klimaindsatsen behøver ikke altid at kræve finansielle investeringer. Der findes mange måder, hvorpå du kan gøre en forskel, selv uden at finansiere et træ direkte. Her er nogle ideer, der kan inspirere til forskellige former for bidrag:

Spred Budskabet om Klimatræ: Ud over direkte bidrag til træplantning, er en af de mest effektive måder, du kan støtte Klimatræ på, ved at sprede budskabet. At dele vores mission og værdier med venner, familie og bekendte kan vække bevidsthed og inspirere andre til at deltage i kampen mod klimaforandringerne. Hver samtale du har, hver post du deler på sociale medier, og hver anbefaling du giver, kan føre til ny støtte og engagement for vores sag.

Hvis du har forbindelser til virksomheder, store som små, opfordrer vi dig også til at introducere dem til mulighederne for samarbejde med Klimatræ. Virksomheder spiller en afgørende rolle i vores “projekt”. Ved at indgå i partnerskaber med Klimatræ kan virksomheder bidrage væsentligt til træplantningsprojekter og CO2-reduktion. Det er ikke blot en investering i planetens fremtid men også en styrkelse af deres brand som ansvarligt og fremadskuende.

Frivilligt arbejde: Mange organisationer og initiativer, herunder dem, der fokuserer på træplantning og miljøbevarelse, har brug for frivillige. Ved at donere din tid og ekspertise kan du spille en væsentlig rolle i deres arbejde.

Uddannelse og bevidstgørelse: Udbrede viden om vigtigheden af træplantning og miljøbeskyttelse i dit netværk. Dette kan være gennem sociale medier, blogindlæg, eller ved at arrangere informative møder og workshops.

Bidrag med færdigheder: Hvis du har specifikke færdigheder, for eksempel inden for webdesign, markedsføring, eller andet, kan du tilbyde at hjælpe organisationer med disse områder. Mange nonprofitorganisationer har begrænset adgang til disse ressourcer og kan drage stor nytte af din ekspertise.

Fremme bæredygtige vaner: Tag initiativ i dit daglige liv ved at reducere affald, genbruge og genanvende, og vælge bæredygtige produkter og tjenester. Dine valg kan have en stor indvirkning på miljøet og tjene som et eksempel for andre.

Støtte gennem sociale medier: Del information og succeser fra Klimatræ, på dine sociale medieplatforme. Dette kan øge bevidstheden og opfordre andre til at støtte vores virksomhed.

Husk, ethvert bidrag, stor som lille, er værdifuldt i kampen for en mere bæredygtig planet. Ved at tage aktive skridt mod at beskytte vores klima, uanset om det er gennem finansielle bidrag eller på andre måder, hjælper vi med at sikre en bedre fremtid for vores planet.

Hvad er de langsigtede mål for Klimatræ?

Klimatræs langsigtede mål fokuserer på tre kerneområder, som tilsammen udgør fundamentet for vores mission om at skabe en bæredygtig fremtid:

Træplantning i Danmark: Klimatræ er dedikeret til at plante så mange træer som muligt på dansk jord. Vi anerkender, at træer spiller en afgørende rolle i at bekæmpe klimaforandringer ved at optage CO2 fra atmosfæren. Ved at øge antallet af træer bidrager vi direkte til en sundere planet og arbejder mod at genoprette naturlige levesteder og forbedre biodiversiteten.

Udbredelse af det gode budskab: En væsentlig del af vores arbejde er at udbrede bevidstheden om betydningen af træplantning og dens positive effekter på klimaet. Vi stræber efter at inspirere enkeltpersoner, lokalsamfund og virksomheder til at engagere sig i bæredygtige handlinger og støtte op om vores træplantningsinitiativer. Ved at dele viden og succeser håber vi at motivere flere til at tage del i denne vigtige indsats.

Støtte til virksomheder i deres grønne rejse: Klimatræ har et mål om at hjælpe virksomheder med at implementere bæredygtige praksisser med fokus på at “gøre tingene korrekt”. Vi tilbyder rådgivning og partnerskaber, der gør det muligt for virksomheder at bidrage ægte og meningsfuldt til klimaet gennem træplantningsprojekter. Vores tilgang er at fremme ærlighed og transparens i virksomheders bæredygtighedsarbejde, samtidig med at vi understreger den reelle, målbare indvirkning, det har på klimaet.
Se et udsnit af vores samarbejdspartnere her eller læs mere her hvis du er interesseret i et samarbejde.

Klimatræ er forpligtet til at arbejde for disse mål, ikke kun for at opnå en umiddelbar positiv effekt, men også for at sikre en levedygtig og bæredygtig fremtid for kommende generationer. Vi tror på, at gennem fælles indsats og dedikation kan vi skabe betydelige ændringer og bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne på en naturlig og effektiv måde.

Er det muligt at besøge plantningsområdet og se træerne?

Ja, det er absolut muligt at besøge plantningsområdet og se træerne, som du har bidraget til at plante. Hos Klimatræ værdsætter vi gennemsigtighed og involvering fra vores samfund, og derfor afholder vi events, hvor vi inviterer kunder og samarbejdspartnere med ud for at være en del af plantningsprocessen. Disse events giver en unik mulighed for at opleve den positive indvirkning, dit bidrag har på klimaet, og at se, hvordan træerne bliver plantet. Det giver som regel en meget mere håndgribelig forståelse for at hvad det egentlig betyder at plante et træ.

For at holde alle interesserede informeret om kommende plantningsaktiviteter, opdaterer vi løbende vores nyhedsmail med information om, hvor og hvornår de næste træer vil blive plantet. Dette sikrer, at alle, der ønsker at deltage, kan planlægge dette i god tid.

Vi opfordrer alle, der er interesserede i at se resultaterne af deres støtte eller samarbejde, til at tilmelde sig vores nyhedsmail for at få de seneste opdateringer om plantningsprojekter, events og andre spændende nyheder fra Klimatræ. Din deltagelse og støtte er ikke blot en hjælp til at plante træer; det er en investering i en grønnere og mere bæredygtig fremtid for os alle.

Hvordan vælger I plantningssteder?

Valget af plantningssteder hos Klimatræ er en grundig og velovervejet proces, der bygger på samarbejde med erfarne skovfogeder fra Proviido. Dette partnerskab sikrer, at hvert træplantningsprojekt udføres med den største omhu og professionalisme, med fokus på miljøets velbefindende og bæredygtighed.

Samarbejde med Proviido: Vores tætte samarbejde med Proviido, ledet af erfarne skovfogede og landskabsingeniør Martin Viborg, garanterer, at vi vælger de bedste lokaliteter til vores træplantningsprojekter. Proviido’s team har dybdegående kendskab til skovbrug, biodiversitet og de specifikke krav, der gør en lokation ideel til skovrejsning.

Fokusområder i Valget af Plantningssteder:

Jordkvalitet: En af de vigtigste faktorer er jordens kvalitet, som skal være egnet til de træarter, vi planlægger at plante. Jordens frugtbarhed og sammensætning analyseres for at sikre, at træerne vil trives.

Biodiversitet: Områdets eksisterende biodiversitet og potentiale for at forbedre denne gennem træplantning er afgørende. Vi vælger steder, hvor vores indsats kan øge antallet af levesteder for dyre- og plantearter.

Klimaeffekter: Vi tager hensyn til, hvordan træplantning på det pågældende sted kan bidrage til CO2-optag og dermed modvirke klimaforandringer.

Ved at følge disse retningslinjer sikrer vi, at hvert plantningssted ikke alene understøtter væksten af nye træer, men også bidrager positivt til det lokale miljø og samfund. Vores mål er at skabe skove, der kan trives i generationer, og som bidrager til Danmarks grønne dagsorden.

Vi er stolte over at kunne dele denne rejse med vores samarbejdspartnere og støtter, og vi inviterer alle, der er interesserede, til at følge med i vores nyhedsmail for opdateringer om kommende plantningsprojekter og -events. Dette samarbejde mellem Klimatræ, Proviido, og vores fællesskab er et skridt på vejen mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Bidrager træplantning virkelig til at bekæmpe klimaforandringer?

Ja, træplantning bidrager virkelig til at bekæmpe klimaforandringer. Træer spiller en afgørende rolle i at reducere mængden af kuldioxid (CO2) i atmosfæren, som er en af de primære drivhusgasser ansvarlig for klimaforandringer. Gennem processen med fotosyntese optager træer CO2 fra luften og omdanner det til ilt og kulstof, hvor kulstoffet opbevares i træet som biomasse.

Træplantning bidrager til at:

Reducere CO2: Ved at absorbere CO2 fra atmosfæren hjælper træer med at mindske virkningerne af drivhusgasser og global opvarmning.

Forbedre Biodiversitet: Nye skove giver habitat til dyreliv, støtter biodiversitet og bidrager til økosystemers sundhed.

Forbedre Jordkvaliteten: Træer kan forbedre jordens kvalitet gennem stabilisering og berigelse, hvilket fremmer sundere økosystemer.

Støtte Vandcyklussen: Træer spiller en vigtig rolle i vandcyklussen ved at regulere og filtrere vand, hvilket bidrager til at forebygge tørke og oversvømmelser.

Selvom træplantning er en kraftfuld metode til at bekæmpe klimaforandringer, er det vigtigt at bemærke, at det skal være en del af en større, holistisk tilgang til miljøbeskyttelse. Dette inkluderer reduktion af drivhusgasudledninger fra industrielle kilder, overgang til vedvarende energi, og bevaring af eksisterende skove, som allerede lagrer store mængder kulstof.

For en effektiv bekæmpelse af klimaforandringer er det afgørende at træplantningsprojekter gennemføres ansvarligt og tager hensyn til lokale økosystemer, sikrer genopretning af indfødte skove og understøtter lokale samfund.

Har du flere spørgsmål?

Fandt du ikke det svar du søgte?

Send en besked til os direkte via formularen, så vender vi tilbage med et svar hurtigst muligt.