Plant et træ for 20kr.
Alle træer plantes i Danmark
Modtag et personligt certifikat

Klimatræ – engangsbeløb

kr. 20 Inkl. moms

Hjælp os med at skabe balance i klimaet, således vi sammen kan beskytte vores klode. Vær med til at gøre en forskel – plant et træ i dag.

Giv et træ i gave – skriv navnet på vedkommende under “Yderligere information” ved “kassen” så modtager du et certifikat der kan gives i gave.

Hvad får du:
• Nye træer plantes – alle træer plantes i Danmark
• Du gør en forskel
• Certifikat for bidrag (kan også gives som gave)

KLODENS TRÆER OG SKOVE

I dag udgør klodens skovareal lidt under 4 milliarder hektar. Siden fødevare industrien har startet sit indtog, er mindst en tredjedel af klodens skovområder ryddet og på årlig basis bliver omkring 13 millioner hektar skov fældet. Det er derfor væsentligt at vi får genplantet træer og etableret skove, således at vi fortsat kan holde en balance for klimaet og de økosystemer som træerne er en del af.

Træer er fundamentale og danner grundlag for vores klima. De bidrager bl.a. til at opbevare jord og vand, kontrollere laviner, ørkendannelse samt beskytter kystområderne og stabiliserer klitterne. Træer og buske spiller en afgørende rolle i det daglige liv i landdistrikterne. De giver træ for brændstof, mad, foder, æteriske olier, harpiks og latex, medicin og skygge. Ligeledes har alle skovens dyr en afgørende rolle i skov-økologi, såsom bestøvning, frøspredning og spiring m.v.

Tabet af naturlige skove rundt om i verden, bidrager mere til den globale udledning årligt, end hele transportsektoren (biler, fly, tog mv.). Det er derfor essentielt at vi gør noget nu. Hjælp os med at få genetableret de skove, som hver dag bliver mindre. Du kan starte med et enkelt træ eller donere flere. Alting gør en forskel.

I har netop plantet 5.000 klimatræer. Der findes derfor nu i alt 20.000 klimatræer i Danmark. Af hjertet TAK.